De Thuishaven van het
BROEKSTER SHANTYKOOR
is het dorp Broek, in het Fries De Broek. Broek ligt iets ten noordwesten van Joure en telt zo'n 200 inwoners. Het dorp is waarschijnlijk rond het jaar 1250 gesticht en aan de vorm van Broek, ús eigen doarpke oan de feart, is nog duidelijk te zien dat de oorspronkelijke verbindingen over het water liepen. Het dorp lag vroeger helemaal langs de Scheensloot en het wordt ook nu nog doorsneden door de Zijlroede, die het dorp opsplitst in Broek-Noord, Broek-Zuid. De twee gedeelten hebben onderling zelfs geen directe verbinding over land; de route over de weg van het ene naar het andere deel loopt via Joure

Hoe is het “BroeksterShantykoor” ontstaan?


In 1997, ter gelegenheid van de viering van het 45 jarige jubileum van "Dorpsbelang Broek", werd er een gelegenheidskoor opgericht. Het optreden van dit koor viel, zowel bij het publiek als bij de zangers, zo goed in de smaak dat men besloot om onder de naam "Buorman en Buorman" een shantykoor op te richten.
Al snel na de festiviteiten bleek het begrip "Buorman en Buorman" wat te beperkt voor een goede koorbezetting; er waren gewoonweg te weinig buormannen. Besloten werd om de naam te veranderen in het “Broekster Shantykoor” waarna de eerste “niet-Broeksters” lid werden van het koor. Het koor telt momenteel zo'n 25 leden.


Het overgrote deel van het repertoire bestaat uit shanties, gezongen in verschillende talen. Natuurlijk zingen we ook Friese liedjes, út 'e âlde tiid, smartlappen en bekende meezingers. Geliefde thema's zijn: het zware leven aan boord, heimwee, vrouwen en drank en de perenboom. De muzikale leiding is in handen van de virtuoze accordeonist
Leon Smits, ondersteund - ook op accordeon - door Wieberen Minnesma.

Shanties zijn werkliederen, ontstaan en gezongen aan boord van de grote zeilschepen. De meeste stammen uit het begin van de negentiende eeuw; de tijd dat de clippers de wereldzeeën bevoeren. Ze dienden om de arbeid aan boord te coördineren en te verlichten. De meeste shanties hebben dan ook een sterk ritmisch karakter. Het werk aan boord bestond o.a. uit het hijsen en strijken van de zeilen, het ophalen van het anker, het pompen, het ballast innemen, enz. Zo zijn de haalliedjes, de gangspil- of ankerspilliedjes, de pompliedjes en de ballast- of losliedjes ontstaan. Shanties waren eigenlijk de arbeidsvitaminen voor aan boord van grote zeilschepen.
Naast deze werkliedjes werden ook de z.g.n. fore-bitters gezongen. Deze liedjes werden in de vrije tijd rond de forebits (=bolders op het voordek) gezongen. Ze hadden meestal een melancholieke of amoureuze achtergrond en werden vaak begeleid door een trekharmonica of banjo.